Download Vụ Án Cây Trâm Vàng

Download The Female Assassins In The Palace (2015)

Vụ Án Cây Trâm Vàng, The Female Assassins In The Palace 2015 Bộ phim Vụ Án Cây Trâm Vàng Lấy bối cảnh thời kỳ Ung Chính năm thứ 6, Khoa Nhĩ Tẩm Bộ - Bối Lặc Ba Đồ cùng huynh trưởng là Bác Nhĩ Tế và biểu muội Đạt Na đến Đại Thanh để chuẩn bị cho Bác Nhĩ Tế liên hôn với Đoan Mẫn quận chúa - con gái Di Thân Vương Dận Tường của Đại Thanh. Sau đó, Bác Nhĩ Tế, Đạt Na và một số viên quan đại thần trong triều Thanh lần lượt mất ...

Download phim Vụ Án Cây Trâm Vàng | The Female Assassins In The Palace (2015)

Nhập mã xác nhận
Lấy link download
Phim quan tâm
Ngày
Tuần
Tháng