Download Vệ Tử Phu

Download The Virtuous Queen Of Han (2014)

Vệ Tử Phu, The Virtuous Queen Of Han 2014 Phim Vệ Tử Phu kể về cuộc đời của Vệ Tử Phu, nàng xuất thân thấp hèn, nhập cung sau khi hạ sinh trưởng tử Lưu Cư cho Lưu Triệt, nên Hán Vũ Đế Lưu Triệt đã đích thân phong nàng làm vị hoàng hậu thứ 2, sau khi phế bỏ hoàng hậu Trần A Kiều. Nàng là người xuất thân từ bình dân ca nữ, không có vẻ kiều diễm mê hoặc, cũng không có gia thế hiển hách, nhưng bằng trí tuệ và tấm ...

Download phim Vệ Tử Phu | The Virtuous Queen Of Han (2014)

Nhập mã xác nhận
Lấy link download
Phim quan tâm
Ngày
Tuần
Tháng