Download Ước Hẹn Vương Triều

Download Buang Atitharn (2016)

Ước Hẹn Vương Triều, Buang Atitharn 2016 Phim Ước Hẹn Vương Triều... Tại một thành phố cổ Chanthapura chưa từng xuất hiện trong lịch sử hàng nghìn năm bỗng nhiên xuất hiện chứng tích lịch sử do Athin – một nhà khảo cổ học trẻ tuổi. Chứng tích lịch sử là một tấm bia có khắc văn tự cho thấy một thành phố Chanthapura đã từng tồn tại và phát triển rực rỡ. Nhưng chẳng bao lâu tấm bia quan trọng đó bị mất tích không dấu vết. Hơn mười năm sau, tấm bia đó xuất ...

Download phim Ước Hẹn Vương Triều | Buang Atitharn (2016)

Nhập mã xác nhận
Lấy link download
Phim quan tâm
Ngày
Tuần
Tháng