Download Tôi Là Lính Đặc Chủng 4

Download Phích Lịch Hỏa (2016)

Tôi Là Lính Đặc Chủng 4, Phích Lịch Hỏa 2016 Phim Tôi Là Lính Đặc Chủng 4: Cao Thắng Hàn của căn cứ đặc chiến Nanh Sói nhận được nhiệm vụ mới: được điều đến Lục Hàng để thành lập va huấn luyện một phân đội chiến đấu đặc biệt, biệt hiệu là “Lửa Sấm Sét”. Cao Thắng Hàn dẫn theo một giáo quan bí mật lên đường, trên đường luôn gặp rất nhiều rắc rối với Vương Tinh mới đến được Lục Hàng, nhưng không ngờ lại gặp bạn chiến ...

Download phim Tôi Là Lính Đặc Chủng 4 | Phích Lịch Hỏa (2016)

Nhập mã xác nhận
Lấy link download
Phim quan tâm
Ngày
Tuần
Tháng