Download Tinh Trung Nhạc Phi

Download The Patriot Yue Fei (2012)

Tinh Trung Nhạc Phi, The Patriot Yue Fei 2012 Phim Tinh Trung Nhạc Phi là câu chuyện về Nhạc Phi (1103-1142) là một trong những vị danh tướng tài bậc nhất của lịch sử Trung Hoa. Ông xuất thân hàn vi, từ một binh sĩ bình thường, bằng tài năng, trí tuệ, nhân phẩm của mình mà trở thành đại tướng quân, thống soái binh mã Nam Tống chống lại quân Kim. Cuối đời, ông bị gian thần Tần Cối lập mưu hãm hại, chết oan ở Phong Ba đình. Phim mô ...

Download phim Tinh Trung Nhạc Phi | The Patriot Yue Fei (2012)

Nhập mã xác nhận
Lấy link download
Phim quan tâm
Ngày
Tuần
Tháng