Download Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3

Download Chinese Paladin 3 (2009)

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, Chinese Paladin 3 (2009) Phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 là phần tiếp theo của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp. Câu chuyện bắt đầu vào 50 năm trước của Tiên Kiếm Kỳ Kiệp phần đầu. Lý Tam Tư lúc này vừa mới chào đời, Kiếm Thánh cũng chưa gia nhập Thục Sơn. Tỏa Yêu Tháp bị phá hủy, rất nhiều yêu ma thoát ra ngoài nhân gian ..... 2000 năm trước ....  Thần Tướng Trấn Yêu tên là Phi Bồng trên thần giới, Phi Bồng là thần ...

Download phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 | Chinese Paladin 3 (2009)

Nhập mã xác nhận
Lấy link download
Phim quan tâm
Ngày
Tuần
Tháng