Download Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ

Download The Four (2015)

Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ, The Four (2015) Thời Tống Huy Tông, tổng quản thần Hầu phủ Gia Cát Chính Ngã cùng thủ hạ tứ đại danh bộ Lãnh Huyết, Vô Tình, Truy Mệnh, Thiết Thủ bốn người bảo vệ kinh thành. Lãnh Huyết cứu thiếu nữ Sở Ly Mạch, Gia Cát Chính Ngã quý mến Ly Mạch nên giữ lại phủ bồi dưỡng. Lãnh Huyết và Ly Mạch bởi vậy mà kết thành duyên phận cả đời, hai người tính cách không hợp, hiểu lầm không ngừng trở ...

Download phim Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ | The Four (2015)

Nhập mã xác nhận
Lấy link download
Phim quan tâm
Ngày
Tuần
Tháng