Download Thiếu Niên Dương Gia Tướng

Download Young Warriors of the Yang Clan (2006)

Thiếu Niên Dương Gia Tướng,  Young Warriors of the Yang Clan 2006 Phim Thiếu Niên Dương Gia Tướng lấy bối cảnh vào thời điểm Dương gia tướng quy Tống. Bắc Hán bị diệt hậu, di thần Dương Nghiệp được Tống Thái Tông khí trọng, Dương Nghiệp cùng 7 người con trai cầm quân ra trận chống lại quân Liêu, tri ngộ chi ân báo đáp Tống Thái Tông, viết nên trung nghĩa sử thoại oai danh thiên hạ. Công nguyên 980, quân Tống tấn công U Châu, khiến ...

Download phim Thiếu Niên Dương Gia Tướng | Young Warriors of the Yang Clan (2006)

Nhập mã xác nhận
Lấy link download
Phim quan tâm
Ngày
Tuần
Tháng