Download Thập Nguyệt Vi Thành

Download Bodyguards And Assassins (2009)

Thập Nguyệt Vi Thành, Bodyguards And Assassins 2009 Vào năm 1905, nhà cách mạng Tôn Trung Sơn đến Hồng Kông, hiện đang dưới ách thống trị của thực dân Anh, để bàn về kế hoạch khởi nghĩa với những thành viên thuộc tổ chức Trung Quốc đồng minh hội nhằm lật đổ nhà Thanh đang trên đà mục nát và sụp đổ.  Từ Hi Thái hậu đã cử một nhóm sát thủ, dẫn đầu bởi tên Yan Xiaoguo đến ám sát Tôn Trung Sơn. Nhà cách ...

Download phim Thập Nguyệt Vi Thành | Bodyguards And Assassins (2009)

Nhập mã xác nhận
Lấy link download
Phim quan tâm
Ngày
Tuần
Tháng