Download Rắn Khổng Lồ 2: Truy Tìm Huyết Lan

Download Anacondas 2 (2004)

Rắn Khổng Lồ 2: Truy Tìm Huyết Lan -  Anacondas 2 2004 Phim Rắn Khổng Lồ 2 Truy Tìm Huyết Lan Anacondas 2 Các nghiên cứu cho rằng từ “anaconda” bắt nguồn từ phương ngữ bản địa. Nhiều lý thuyết cho thấy nó bắt nguồn từ chữ “henakanday” trong thổ ngữ Sinhal của Sri Lanka có nghĩa “rắn thần sấm”. Giả thuyết khác cho rằng nó bắt nguồn từ chữ “anaikondran” trong ngôn ngữ Tamil có nghĩa “Sát Tượng”(Giết cả voi). Trong phim Rắn Khổng ...

Download phim Rắn Khổng Lồ 2: Truy Tìm Huyết Lan | Anacondas 2 (2004)

Nhập mã xác nhận
Lấy link download
Phim quan tâm
Ngày
Tuần
Tháng