Download Quan Vân Trường

Download The Lost Bladesman (2011)

Quan Vân Trường - The Lost Bladesman (2011) Quan Vân Trường là câu chuyện kể về những ngày tháng “thân tại doanh Tào lòng ở Hán” của Quan Vũ, về cuộc hành trình hộ tống Qi Lan (Tôn Lệ) – vợ của Lưu Bị (Phương Trung Tín) ra khỏi vòng kiềm tỏa của Tào Tháo (Khương Văn), giữ trọn đạo làm tôi và đạo làm tiểu đệ. Trong cuộc hành trình ấy, Quan Vũ đã phải vượt qua biết bao hiểm nguy, cạm bẫy. Khi thì ...

Download phim Quan Vân Trường | The Lost Bladesman (2011)

Nhập mã xác nhận
Lấy link download
Phim quan tâm
Ngày
Tuần
Tháng