Download Phẩm Cách Haken

Download Haken no Hinkaku (2007)

Phẩm Cách Haken, Haken no Hinkaku 2007 Phim Phẩm Cách Haken Oomae Haruko, nhân vật chính của drama, một super haken với cá tính đặc biệt và khả năng làm việc siêu phàm bắt đầu 3 tháng làm việc của mình ở S&F. Một Haken không bao giờ cười hay nói chuyện phiếm khi làm việc và luôn ra về ngay khi hết giờ làm. Dù có khả năng làm việc xuất sắc ở mọi lĩnh vực, cô chỉ chấp nhận làm hợp đồng 3 tháng một, và ...

Download phim Phẩm Cách Haken | Haken no Hinkaku (2007)

Nhập mã xác nhận
Lấy link download
Phim quan tâm
Ngày
Tuần
Tháng