Download Nhật Hoàng

Download Emperor (2013)

Nhật hoàng (2013), Emperor (2013: Khi Nhật Bản đầu hàng vào cuối thế chiến thứ hai, tướng Fellers được giao nhiệm vụ quyết định treo cổ Nhật hoàng Hirohito. Tuy nhiên ông đã gặp Aya, 1 sinh viên ông gặp trước đó tại Mỹ, cuộc gặp gỡ này đã ảnh hưởng đến quyết định của ông.

Download phim Nhật Hoàng | Emperor (2013)

Nhập mã xác nhận
Lấy link download
Phim quan tâm
Ngày
Tuần
Tháng