Download Mật Mã Cá Kiếm

Download Swordfish (2001)

Mật Mã Cá Kiếm, Swordfish 2001 Phim Mật Mã Cá Kiếm khi DEA đóng cửa hoạt động công ty giả có tên mã cá kiếm của nó vào năm 1986, họ đã tạo ra $ 400,000,000 mà họ cho ngồi xung quanh; mười lăm năm lãi kép đã tăng lên nó đến $ 9,5 tỷ đồng. Một đơn vị chống khủng bố bí mật được gọi là Black di động, đứng đầu là duplicitious và ngọt ngào Gabriel Shear, muốn tiền để tài trợ cho tăng theo cổ phần trả ...

Download phim Mật Mã Cá Kiếm | Swordfish (2001)

Nhập mã xác nhận
Lấy link download
Phim quan tâm
Ngày
Tuần
Tháng