Download Mật Danh Iris 2

Download Iris (2013)

Mật Danh Iris 2, Iris 2013 Mật Danh Iris 2 tiếp tục là câu chuyện ba năm sau khi cái chết của Hyun Jun trong phần "Iris" 1. Câu chuyện tiếp diễn xung quanh cái chết của Hyun Jun và Baek San, người đã bị bắt vì hoạt động trong các tổ chức bí mật Iris. Cũng sẽ phác thảo thêm câu chuyện của Mister Black, người kiểm soát tất cả hoạt động thông qua Baek San.

Download phim Mật Danh Iris 2 | Iris (2013)

Nhập mã xác nhận
Lấy link download
Phim quan tâm
Ngày
Tuần
Tháng