Download Khuynh Thế Hoàng Phi

Download The Glamorous Imperial Concubine (2011)

Khuynh Thế Hoàng Phi, The Glamorous Imperial Concubine 2011 Thời Ngũ Đại thập quốc, chiến tranh liên miên, thế sự nhiễu loạn, nạn giặc cướp nổi lên như ong. Mã Phức Nhã (Lâm Tâm Như) là công chúa Sở quốc được vua cha yêu chiều, lại có bàn tay và trái tim vàng, nguyện làm thầy thuốc cứu nhân độ thế. Trong thời buổi loạn lạc, người người đều tìm cách giết nhau, nàng lại một lòng nghĩ đến chuyện cứu người. Tiếng thơm về lòng ...

Download phim Khuynh Thế Hoàng Phi | The Glamorous Imperial Concubine (2011)

Nhập mã xác nhận
Lấy link download
Phim quan tâm
Ngày
Tuần
Tháng