Download Kẻ Đánh Cắp Giấc Mơ

Download Inception (2010)

Kẻ Đánh Cắp Giấc Mơ, Inception 2010 Phim Kẻ Đánh Cắp Giấc Mơ... Dom Cobb không phải là một đạo chích tầm thường, anh ta là bực thầy về đánh cắp, có thể xâm nhập vào cõi vô thức của bất kỳ người nào để đánh cắp những bí mật thầm kín nhất của người đó. Muốn thực hiện chuyện này, anh ta bước vào những giấc mơ của người đó.“Chúng ta tạo ra thế giới của giấc mơ. Chúng ta đưa đối tượng vào thế giới giấc mơ đó và ...

Download phim Kẻ Đánh Cắp Giấc Mơ | Inception (2010)

Nhập mã xác nhận
Lấy link download
Phim quan tâm
Ngày
Tuần
Tháng