Download Hoàn Châu Cách Cách 1

Download Princess Returning Pearl (1997)

Hoàn Châu Cách Cách 1, Princess Returning Pearl (1997) Tử Vy và a hoàn Kim Toả đi từ Tế Nam đến Bắc Kinh để tìm cha của Tử Vy, Hoàng đế Càn Long. Ở Bắc Kinh, họ gặp Tiểu Yến Tử. Tiểu Yến Tử và Tử Vy kết nghĩa làm chị em. Sau khi kết nghĩa, Tử Vy đem câu chuyện tình của người mẹ đã qua đời của nàng, Hạ Vũ Hà, và Càn Long ra kể với Tiểu Yến Tử. Tiểu Yến Tử hứa sẽ giúp Tử Vy gặp được cha. Một hôm, Tiểu Yến Tử nảy ra kế lẻn vào bãi săn nơi ...

Download phim Hoàn Châu Cách Cách 1 | Princess Returning Pearl (1997)

Nhập mã xác nhận
Lấy link download
Phim quan tâm
Ngày
Tuần
Tháng