Download Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân

Download Hoa Giang Ho Chi Bat Luong Nhan (2015)

Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân 2015 Phim Họa Giang Hồ Chi Bất Lương đưa chúng ta vào cuối thời Đường, thiên hạ đại loạn, phiên trấn cát cứ, quần hùng nổi dậy. Nghe nói trước khi Phản quân Hoàng Sào đánh chiếm Trường An, một tổ chức thần bí trong Quan phủ – “Bất Lương Nhân”, đã từng thực thi một nhiệm vụ sau cùng, sau đó liền biến mất.  Gần như cùng lúc khi bọn họ biến mất, Phản quân lục soát khắp Trường An cũng chẳng thể ...

Download phim Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân | Hoa Giang Ho Chi Bat Luong Nhan (2015)

Nhập mã xác nhận
Lấy link download
Phim quan tâm
Ngày
Tuần
Tháng