Download Hắc Báo Thiên Hạ

Download The Black Panther Warriors (1994)

Hắc Báo Thiên Hạ - The Black Panther Warriors (1994) Phim Hắc Báo Thiên Hạ kể về Hắc Báo là một lính đánh thuê, được một người ẩn danh thuê đánh cấp một tài liệu bí mật từ trong đồn cảnh sát có hệ thống bảo an hiện đại, nhận thức được tầm quan trong củ công việc, Hắc Báo mời gọi hợp tác với chuyên gia máy tính, vũ khí. Nhưng không ngờ công việc này là do người ẩn danh bầy ra để tiêu diệt Hắc Báo, dưới ...

Download phim Hắc Báo Thiên Hạ | The Black Panther Warriors (1994)

Nhập mã xác nhận
Lấy link download
Phim quan tâm
Ngày
Tuần
Tháng