Download Du Hành Tới Tận Cùng Vũ Trụ

Download Journey to The Edge of The Universe (2008)

Du hành tới tận cùng vũ trụ - 2008, Journey to the edge of the universe Cuộc hành trình bắt đầu từ Trái đất, sẽ đưa chúng ta đến Mặt trời và các hành tinh trong hệ Mặt trời, rồi ra ngoài hệ mặt trời, rồi ra ngoài Ngân hà để đến các thiên hà láng giềng. Chúng ta sẽ đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác: 1 con tàu thám hiểm của Liên Xô trên Sao Kim từ năm 1966; những vật thể khổng lồ trong vũ trụ, như ...

Download phim Du Hành Tới Tận Cùng Vũ Trụ | Journey to The Edge of The Universe (2008)

Nhập mã xác nhận
Lấy link download
Phim quan tâm
Ngày
Tuần
Tháng