Download Du Hành Giữa Các Vì Sao 9: Khởi Nghĩa

Download Star Trek: Insurrection (1998)

Du Hành Giữa Các Vì Sao 9: Khởi Nghĩa - Star Trek: Insurrection (1998) Trung úy Data đang tham gia vào một chiến dịch Liên Bang, của chủng tộc So"a giám sát chủng tộc Ba"ku. Họ mặc áo tàng hình để ko ai thấy họ.   Đột nhiên Data bỏ áo và hiện thân. sau đó Picard gặp tướng Dougherty, người ra lệnh cho Picard phải ngừng mọi việc.

Download phim Du Hành Giữa Các Vì Sao 9: Khởi Nghĩa | Star Trek: Insurrection (1998)

Nhập mã xác nhận
Lấy link download
Phim quan tâm
Ngày
Tuần
Tháng