Download Đội Cảm Tử 2047

Download Sights of Death (2014)

Đội Cảm Tử 2047 - Sights of Death 2014 Năm 2047, Trái Đất được thống nhất bởi Chính phủ Liên minh độc tài. Ryan là một đặc vụ quân khởi nghĩa được giao nhiệm vụ thu thập bằng chứng về những tội ác của Chính phủ Liên minh. Cùng với sự giúp đỡ của người đột biến Tuage, Ryan phải cứu lấy những gì còn sót lại của thế giới.

Download phim Đội Cảm Tử 2047 | Sights of Death (2014)

Nhập mã xác nhận
Lấy link download
Phim quan tâm
Ngày
Tuần
Tháng