Download Dịch Bệnh Ma Cà Rồng 2 | Chủng Virus

Download The Strain Season 2 (2015)

Dịch bệnh ma cà rồng 2, Chủng virus 2015, The Strain Season 2 (2015) Dịch bệnh ma cà rồng 2 - The Strain Season 2 (2015)  tiếp tục xoay quanh nỗ lực của nhóm Abraham, Ephraim... nhằm chống lại tên Chúa Tể và bè lũ tay sai của hắn khi dịch bệnh đã bùng phát khắp cả New York vào cuối phần trước. Trong sự hỗn loạn đó, có vẻ như Eph và Norah đã tìm ra một phương thức mới để chống lại cuộc tấn công của bọn ma cà rồng hút máu Strigoi, sử ...

Download phim Dịch Bệnh Ma Cà Rồng 2 | Chủng Virus | The Strain Season 2 (2015)

Nhập mã xác nhận
Lấy link download
Phim quan tâm
Ngày
Tuần
Tháng