Download Dị Nhân 5: Thế Hệ Đầu Tiên

Download X-Men 5: First Class (2011)

X-Men 5 First Class,  Dị Nhân 5 Thế Hệ Đầu Tiên 2011 Trước khi Charles Xavier và Erik Lensherr trở thành Giáo sư X và Magneto, họ là hai chàng trai trẻ lần đầu tiên khám phá sức mạnh của mình. Trước khi là kẻ thù không đội trời chung, họ đã từng là đôi bạn rất thân, cùng nhau cộng tác với các dị nhân khác (một số là người quen, một số là người mới đến) để ngăn chặn thảm họa tồi tệ nhất xảy ra với thế giới. Trong ...

Download phim Dị Nhân 5: Thế Hệ Đầu Tiên | X-Men 5: First Class (2011)

Nhập mã xác nhận
Lấy link download
Phim quan tâm
Ngày
Tuần
Tháng