Download Dị Nhân 3: Phán Xét Cuối Cùng

Download X-Men: The Last Stand (2006)

Dị Nhân 3  Phán Xét Cuối Cùng,  X-Men The Last Stand (2006): Phim X-men 3: The Last Stand 2006 tiếp nối 2 phần trước. Nhưng lần này, cộng đồng những người bị đột biến đứng trước ngã ba đường: phải lựa chọn tiếp tục cuộc sống bị xã hội xa lánh để giữ lại những sức mạnh độc nhất tạo hoá ban tặng, hoặc từ bỏ tất cả để hoà nhập trong cuộc sống bình thường. Mâu thuẫn bắt đầu giữa người đứng đầu dị nhân Chales Xavier và Eric Lehnsherr khi một người ủng hộ chủ trương một người ...

Download phim Dị Nhân 3: Phán Xét Cuối Cùng | X-Men: The Last Stand (2006)

Nhập mã xác nhận
Lấy link download
Phim quan tâm
Ngày
Tuần
Tháng