Download Dị Nhân 1

Download X-Men (2000)

Dị nhân 1, X - Men (2000): Quá trình tiến hóa của con người thường phải mất hàng ngàn, hàng vạn năm. Đôi khi sự tiến hóa lại có những bước nhảy vọt. Kết quả những dị nhân với bộ gen bị đột biến ra đời. Họ có thể mang hình dáng bình thường như mọi người nhưng đến một lúc nào đó những khả năng phi thường của họ sẽ bộc lộ ra ngoài... Người sói Wolverine là 1 dị nhân có bộ móng vuốt sắc nhọn và khả năng tự lành vết ...

Download phim Dị Nhân 1 | X-Men (2000)

Nhập mã xác nhận
Lấy link download
Phim quan tâm
Ngày
Tuần
Tháng