Download Đại Chiến Xích Bích

Download Red Cliff (2008)

Đại Chiến Xích Bích - Red Cliff (2008) Dựa trên tiểu thuyết nổi tiếng Tam Quốc Chí của tác giả La Quán Trung, Đại chiến Xích Bích lấy bối cảnh triều đại nhà Hán ở Trung Hoa năm 208 sau Công nguyên. Trung Hoa thời bấy giờ bị chia cắt thành nhiều lãnh thổ cát cứ, Hán Hiến Đế chỉ còn là vua bù nhìn. Lấy Hoàng đế làm bình phong, Thừa tướng Tào Tháo gây hấn với nước Thục ở phía Tây, do hoàng ...

Download phim Đại Chiến Xích Bích | Red Cliff (2008)

Nhập mã xác nhận
Lấy link download
Phim quan tâm
Ngày
Tuần
Tháng