Download Đại Chiến Xích Bích 2

Download Red Cliff 2 (2009)

Đại Chiến Xích Bích 2 - Red Cliff 2 (2009) Kết thúc Đại Chiến Xích Bích phần 1, quân Đông Ngô vui mừng trong không khí thắng trận, quyết định hạ trại bên bờ nam sông Trường Giang ở khu vực có những vách đá dựng đứng. Quân của Chu Du ít hơn nhiều, nhưng lại chiếm ưu thế về thủy chiến, Tào Tháo không thể qua sông nên đóng trại ở bờ bắc để huấn luyện quân. Ông dùng xích sắt nối thuyền lớn lại theo lối của kị binh ...

Download phim Đại Chiến Xích Bích 2 | Red Cliff 2 (2009)

Nhập mã xác nhận
Lấy link download
Phim quan tâm
Ngày
Tuần
Tháng