Download Cuộc Chiến Nộ Giang

Download The Fatal Mission (2016)

Cuộc Chiến Nộ Giang, The Fatal Mission 2016 Phim Cuộc Chiến Nộ Giang của Nam Phái Tam Thúc và Càn Khôn. Năm 1942, 10 vạn quân viễn chinh Trung Quốc bị bại trận ở Nộ Giang, 5 vạn anh linh phải sống mãi nơi xa xôi. 1 năm sau, quân đội viễn chinh nhận được điện báo mật, quân Nhật đang nghiên cứu và chế tạo 1 loại đạn khí độc ở núi Dã Nhân.  Nếu để quân Nhật thành công thì ven bờ Nộ Giang sẽ vào tình thế nguy cấp, ảnh ...

Download phim Cuộc Chiến Nộ Giang | The Fatal Mission (2016)

Nhập mã xác nhận
Lấy link download
Phim quan tâm
Ngày
Tuần
Tháng