Download Chuyên Gia Gỡ Rối

Download The Fixer (2015)

Chuyên Gia Gỡ Rối, The Fixer (2015) Chuyên gia gỡ rối là câu chuyện về  Tư Đồ Tâm Bình ,người đứng đầu trong các phi vụ gỡ rối cho khách hàng mà cả cảnh sát cũng không làm được. Nhưng ai nào ngờ đâu anh là dính tới 1 rắc rối do 1 người dấu mặt tạo ra. Liệu anh người gỡ rối người khác thành công còn bản thân anh có gỡ rối được không ...? Chuyên gia gỡ rối có sự tham gia của các diễn viên ...

Download phim Chuyên Gia Gỡ Rối | The Fixer (2015)

Nhập mã xác nhận
Lấy link download
Phim quan tâm
Ngày
Tuần
Tháng