Download Cành Hoa Cánh Bướm

Download Old Days in Shanghai (2013) - Thượng Hải Những Ngày Cũ

Cành Hoa Cánh Bướm, Old Days in Shanghai 2013 - Thượng Hải Những Ngày Cũ Phim Cành Hoa Cánh Bướm còn cái tên khác Thượng Hải Những Ngày Cũ là một câu chuyện lịch sử nói về sự xung đột về quyền lực giữa vua cha Young Jo, người muốn hoàng gia có toàn quyền tối cao trên đất nước, và thái tử Sado, người muốn một đất nước mà nọi người dân đều có quyền bình đẳng. Câu chuyện vèn lên một bức màn ...

Download phim Cành Hoa Cánh Bướm | Old Days in Shanghai (2013) - Thượng Hải Những Ngày Cũ

Nhập mã xác nhận
Lấy link download
Phim quan tâm
Ngày
Tuần
Tháng