Download Bộ tứ siêu đẳng 2: Sứ giả bạc

Download Fantastic Four 2: Rise Of The Silver Surfer (2007)

Bộ tứ siêu đẳng 2 Sứ giả bạc, Fantastic Four Rise Of The Silver Surfer(2007) Bộ tứ một lần nữa đối mặt với "thù trong giặc ngoài".Giáo sư Doom trở lại sau thời gian ẩn thân, cùng âm mưu đánh cướp siêu năng lực của các thành viên Bộ tứ.Trong khi đó, Trái đất đối mặt với mối họa biến mất khỏi bản đồ không gian. Galactus, quái vật chuyên ăn các hành tinh, đã để mắt tới hành tinh xanh. Gã cử tên nô lệ Người bạc ...

Download phim Bộ tứ siêu đẳng 2: Sứ giả bạc | Fantastic Four 2: Rise Of The Silver Surfer (2007)

Nhập mã xác nhận
Lấy link download
Phim quan tâm
Ngày
Tuần
Tháng