Download Bố Đại Hoàng Thượng

Download Legend of Bubai Monk (2013)

Bố Đại Hoàng Thượng, Legend of Bubai Monk 2013 Bộ phim Bố Đại Hòa Thượng Thương Truyền nói về võ công tái thế của Di Lặc chuyên diệt ma trừ ác , trong một lần giao chiến với quỷ vương ông đã thu phục được quỷ vương và Di Lặc đã chuyển giới hạ phàm đầu thai kiếp khác , lúc này ác quỷ nghe tin và chặc ngay chỗ Di Lặc chuyển giới để ăn thịt Di Lặc .Nhưng lúc đó túi càng khôn của Di Lặc đã chở một hòa thượng khác ...

Download phim Bố Đại Hoàng Thượng | Legend of Bubai Monk (2013)

Nhập mã xác nhận
Lấy link download
Phim quan tâm
Ngày
Tuần
Tháng