Download Bình Tung Hiệp Ảnh

Download Heroic Legend (2011)

Bình Tung Hiệp Ảnh, Heroic Legend 2011 Phim Bình Tung Hiệp Ảnh Lấy cốt truyện từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, phim bắt đầu những cuộc ân oán bằng việc Vân Tịnh bị Ngõa Thích hãm hại phải bị đày đi chăn dê. Sau đó, 20 năm khi được về lại triều đình thì ông cùng cháu nội là Tiểu Vân Lôi bị Trương Tôn Châu truy sát, kết quả ông bị chết thảm còn Vân Lôi may mắn được Trương Đơn Phong- con trai cua Tôn Châu ...

Download phim Bình Tung Hiệp Ảnh | Heroic Legend (2011)

Nhập mã xác nhận
Lấy link download
Phim quan tâm
Ngày
Tuần
Tháng