Download Bầu Trời Thép

Download Iron Sky (2012)

Bầu Trời Thép, Iron Sky 2012 Phim Bầu Trời Thép là câu chuyện về Quốc xã Đức, trước khi thất bại trên toàn mặt trận, chúng đã đưa người lên Mặt Trăng để ẩn nấp và tiếp tục phát triển. Đến năm 2018, với sức mạnh của công nghệ và lực lượng đông đảo, chúng trở lại Trái Đất để lấy lại những gì thuộc về chúng. Vào năm 1945, Đức Quốc Xã đã thành lập một căn cứ bí mật trên mặt trăng,đó là nơi họ ẩn ...

Download phim Bầu Trời Thép | Iron Sky (2012)

Nhập mã xác nhận
Lấy link download
Phim quan tâm
Ngày
Tuần
Tháng