Download Ân Oán Thành Ngõa Trì VTV2

Download

Ân Oán Thành Ngõa Trì 2015 Phim Ân Oán Thành Ngõa Trì bắt đầu những cuộc ân oán bằng việc Vân Tịnh bị Ngõa Thích hãm hại phải bị đày đi chăn dê. Sau đó, 20 năm khi được về lại triều đình thì ông cùng cháu nội là Tiểu Vân Lôi bị Trương Tôn Châu truy sát. Kết quả ông bị chết thảm còn Vân Lôi may mắn được Trương Đơn Phong- con trai cua Tôn Châu giải cứu. ...

Download phim Ân Oán Thành Ngõa Trì VTV2 |

Nhập mã xác nhận
Lấy link download
Phim quan tâm
Ngày
Tuần
Tháng