Download Ác Thần 1

Download Dominion Season 1 (2014)

Ác thần, Dominion (2014) Ác thần - Dominion 2014 bắt đầu khi các thiên thần không còn tin vào con người và muốn xóa sổ nhân loại, Đại thiên thần Gabriel đã dẫn đầu một đội quân tấn công xuống mặt đất. Tổng lãnh thiên thần Michael đã chọn cách đứng về phía con người và chống lại chính đồng loại của mình.  Các thành phố mới được lập nên để bảo vệ những người còn sống sót nhưng cuộc chiến sẽ ...

Download phim Ác Thần 1 | Dominion Season 1 (2014)

Nhập mã xác nhận
Lấy link download
Phim quan tâm
Ngày
Tuần
Tháng