Chúng tôi xin lỗi vì không thể cập nhật tiếp bộ phim I Am Wrath. Phim thuộc bản quyền của CGV, các bạn muốn xem xin vui lòng mua vé xem tại rạp!

Bấm like để tiếp thêm động lực cho subteam bạn nhé! ;)