Download Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Download Heaven Sword And Dragon Sabre (2000)

Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Heaven Sword And Dragon Sabre 2000 Phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký Trương Vô Kỵ con của Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố, vì luyện được Cửu Dương Chân Kinh và Càn Khôn Đại Na Di cho nên làm giáo chủ Minh giáo, biến Minh giáo thành 1 chính phái của Thiên hạ. Từ lúc nhỏ Vô Ky đã có cảm tình với Chu Chỉ Nhược phái Nga My, nhưng sau này khi gặp Triệu Mẫn quận chúa ...

Download phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký | Heaven Sword And Dragon Sabre (2000)

Nhập mã xác nhận
Lấy link download
Phim quan tâm
Ngày
Tuần
Tháng