Download Tranh Quyền Đoạt Vị

Download The Greatness Of A Hero (2009)

Tranh Quyền Đoạt Vị, The Greatness Of A Hero 2009 Phim Tranh Quyền Đoạt Vị Vào thời Võ chu, tể tướng Địch Nhân Kiệt (Trịnh Tắc Sỹ đóng) là một vị quan nổi tiếng cương chính liêm minh. Ông được nữ vương Võ Tắc Thiên (Trần Tú Châu đóng) hết lòng tin cẩn và được người đời tôn kính phong là “thanh thiên”. Cháu trưởng của Võ Hậu, Võ Thừa Tự (Lê Diệu Tường đóng) là một kẻ vô cùng hiểm độc ...

Download phim Tranh Quyền Đoạt Vị | The Greatness Of A Hero (2009)

Nhập mã xác nhận
Lấy link download
Phim quan tâm
Ngày
Tuần
Tháng