Download Người Giải Phóng

Download The Liberator (2015)

Người Giải Phóng, The Liberator 2015 Simon Bolivar đã chiến đấu hơn 100 trận chiến chống lại đế chế Tây Ban Nha ở Nam Mỹ. Ông cưỡi trên 70.000 dặm trên lưng ngựa. Các chiến dịch quân sự của ông bao phủ hai lần lãnh thổ của Alexander Đại đế.

Download phim Người Giải Phóng | The Liberator (2015)

Nhập mã xác nhận
Lấy link download
Phim quan tâm
Ngày
Tuần
Tháng