Hướng dẫn tìm kiếm phim nhanh nhất trên Google
Nhập vào "tên phim" bạn muốn tìm kiếm sau đó nhập thêm "phimbathu"
Ví dụ khi muốn tìm phim "Khi nàng say giấc" bạn thực hiện các bước như hình bên dưới.