Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách không bị chặn link video trên phimbathu.com
**___________CẬP NHẬP CÁCH MỚI___________**
Bước 1 : Tải file HOSTS bên dưới Mình đã chèn sẵn và sau đó bỏ vào thư mục ở "C:\Windows\System32\drivers\etc" :
Link : Tại đây
Bước 2 : tải lại trang và xem
**___________CÁCH CŨ_____________________**
Bước 1 : Truy cập đường dẫn trên máy tính : "C:\Windows\System32\drivers\etc"
Bước 2 : Copy file host trong thư mục trên và paste ra ngoài desktop (ta sẽ dùng cách này vì trên win 7,8 phải cài đặt quyền mới có thể lưu được).
Bước 3 : Mở file host ở ngoài desktop trên và chèn 2 đoạn này vào dưới cùng:
----------------------
74.125.71.100 redirector.googlevideo.com
74.125.71.100 www.redirector.googlevideo.com
----------------------
Chèn xong lưu lại.
Bước 4 : Copy file host ở ngoài desktop và paste vào thư mục ở bước 1.
Bước 5 : F5 lại trang phim và xem.